Shurdington Community Centre
Bishops Road
Shurdington
Cheltenham
GL51 4TB